Manhan Gıda Kontrol Laboratuarı

Üyelik İşlemleri

Sitemize üye olarak bizlerle çok daha hızlı iletişime geçebilirsiniz.

Kapat

Üyelik İşlenleri

E-Bülten

Gıda Mikrobiyolojisi ve Laboratuar Eğitimleri

Eğitim Kapsamımız

Mikrobiyolojik Metotlarda Validasyon ve Belirsizlik Eğitimi

Mikrobiyolojik metotlar ciddi bir hassasiyet ve deneyim gerektirir. Bu nedenle mikrobiyolojik metotlarda yapılan validasyon; kullanılan analiz metodunun kullanım amacına uygun olup olmadığının doğrulanması amacıyla gerçekleştirilir. Her gruptan gıda işletmecisi; kendi iç kontrol çalışmalarını yapmak ve son ürüne ait gıda kaynaklı hastalık risklerini tesbit etmek amacıyla mikrobiyolojik analizlere ve bu analizlerin validasyonuna ihtiyaç duyar.

Mikrobiyolojik analizler yapan ve konu ile doğrudan ilgilenen tüm personel söz konusu eğitimin katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Eğitimin konu başlıkları

 • Validasyon parametleri
 • Validasyon planı (Kalitatif ve Kantitatif metotlara özel plan)
 • Ürün grupları seçimi
 • Örnek kirletme metotları (spike)
 • Validasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi
 • Validasyon sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Validasyon raporlarının hazırlanması
 • Belirsizlik raporlarının hazırlanması
 • Sonuçların raporda gösterilmesi

Temel Mikrobiyoloji Eğitimi

“Temel Mikrobiyoloji Eğitimi” adlı eğitim paketimiz özellikle, Temel Mikrobiyoloji eğitimi almamış personele yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitim süresince, Mikrobiyoloji’nin kapsamı ve temel uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.

Gıda sektöründe yer alan ve Mikrobiyoloji ile ilgili çalışmalar yapan tüm personel (yöneticiler, satın alma personeli, pazarlama- satış birimi personeli)bu eğitimin katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Eğitimin konu başlıkları

 • Mikrobiyoloji hakkında genel bilgiler
 • Mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler
 • Mikroorganizma kültür yöntemleri
 • Mikroorganizmaların incelenmesi (canlı ve boyama ile inceleme)
 • Mikroorganizma ekim ve sayım yöntemleri

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuar Eğitimi

Bu eğitim ile, Mikrobiyoloji laboratuarı çalışanları için gerekli olan temel bilgilerin aktarılması ve laboratuar uygulamalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Temel bilgilerin aktarılmasını takiben, katılımcılara Mikrobiyolojik analiz metodlarının uygulanması hakkında pratik ve teorik bilgiler verilecek ve katılımcıların tüm analizleri laboratuar ortamında uygulamaları sağlanacaktır. Tüm Mikrobiyoloji çalışanları eğitimin katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Eğitimin konu başlıkları

 • Gıda mikrobiyolojisi laboratuarı fiziksel yerleşimi
 • Gıda mikrobiyolojisi laboratuarlarında kullanılan cihazlar ve özellikleri
 • Mikrobiyoloji Laboratuarında uyulması gereken kurallar
 • Gıda mikrobiyolojisinde önemli olan mikroorganizma grupları
 • Gıda mikrobiyolojisi analiz metotları (metot seçimi) (Standart ve hızlı test metodları)
 • Besiyeri hazırlama, numuneyi analize alma, ekim, sayım ve doğrulama testleri
 • Referans mikroorganizmalar (Saklama ve depolama yöntemleri)
 • Gıda Mikrobiyolojisi laboratuarında kalite kontrol çalışmaları

Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında TS ISO/IEC 17025 Uygulamaları ve Akreditasyon

Eğitimin amacı; TS ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak belgelendirme yapmak için gerekli şartların ve uygulamaların aktarılması ve bu standarda uygun laboratuar kurulması konusunda katılımcıların bilgilendirilmesidir. Bulundukları işletmede Kalite Yönetimi konusunda çalışmalar yapan ve konuyla direkt ilgili olan tüm personel eğitimin katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Eğitimin konu başlıkları

 • TS EN ISO/IEC 17025 ve Akreditasyon nedir? Önemi ve kapsamı
 • TS EN ISO/IEC 17025 ve Akreditasyon Kavramlarının temel prensipleri
 • Bu prensipler çerçevesinde aşağıda ayrıntılı başlıkları verilen
  Madde 4: Yönetim Şartları ve
  Madde 5: Teknik Sartlar’ın Mikrobiyoloji Laboratuarlarında Uygulanması
 • Bu uygulama sonucunda Akreditasyona sürecine geçilmesi

Madde 4: Yönetim şartları

 • Kuruluş
 • Yönetim Sistemi
 • Doküman Kontrolü
 • Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi
 • Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşeronlara Verilmesi
 • Hizmet ve Malzemelerin Satın Alınması
 • Müşteriye Hizmet
 • Şikayetler
 • Uygun Olmayan Deney ve/veya Kalibrasyon İşinin Kontrolü
 • İyileştirme
 • Düzeltici Faaliyetler
 • Önleyici Faaliyetler
 • Kayıtların Kontrolü
 • İç Tetkikler
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

Madde:5: Teknik şartlar

 • Genel
 • Personel
 • Yerleşim ve Çevre Koşulları
 • Deney ve Kalibrasyon Metotları ve Metodun Geçerli Kılınması
 • Cihazlar
 • Ölçümlerin İzlenebilirliği
 • Numune Alma
 • Deney ve Kalibrasyon Numunelerinin Taşınması ve Nakli
 • Deney ve Kalibrasyon Sonuçlarının Kalitesinin Teminini
 • Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

Mikrobiyolojik Uygunsuzluk Değerlendirme Eğitimi (Mevzuat Eğitimi)

Eğitimin amacı; elde edilen mikrobiyolojik analiz sonucunun ilgili mevzuata göre uygunluğunun nasıl değerlendirileceğinin aktarılması. Gıda sektöründeki tüm personel "eğitimin" katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Eğitimin konu başlıkları

 • Türk Gıda Kodeksine dayalı limitlerin kullanılması ile analiz edilmiş ürünlerdeki uygun/uygunsuzluk kriterlerinin belirlenmesi
 • EC 1441/2007 No’lu Microbiological Criteria for Foodstuffs limitlerinin kullanılması ile analiz edilmiş ürünlerdeki uygun/uygunsuzluk kriterlerinin belirlenmesi

Mikrobiyoloji Laboratuarı Kurulum Eğitimi

Eğitimin kapsamı

 • TS ISO/IEC 17025 esasına göre Mikrobiyoloji laboratuarının taşıması gereken özellikler belirlenerek laboratuar kurulumu