Manhan Gıda Kontrol Laboratuarı

Üyelik İşlemleri

Sitemize üye olarak bizlerle çok daha hızlı iletişime geçebilirsiniz.

Kapat

Üyelik İşlenleri

E-Bülten

Raporlandırma ve Yönetimi Bilgilendirme

Hizmetlerimiz

Gıda hijyeni konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yayınlanan yönetmelik ve tebliğler ve İyi Üretim Kuralları’na uygun şekilde hazırlanan soru listeleri ile işletmenin faaliyet alanına uygun, periyodik durum tespiti kontrolleri yapılmaktadır.

Toplu yemek üretim tesisleri, otel ve restoranlar,okul kantinleri ve yemekhaneleri,fastfood sektörü, zincir marketler gibi gıda üretim, depolama ve pazarlama hizmetleri veren kuruluşlarda ve bu kuruluşlara hammadde ve ürün temin eden tedarikçi firmalarda mal kabul koşulları, depolama koşulları, işleme/üretim koşulları, satış/servis koşulları, temizlik, dezenfeksiyon, haşere ile mücadele, katı atıklar, alet-ekipman, fiziksel şartlar (zemin, duvar, tavan, lavabo-tuvalet, aydınlatma, havalandırma kontrolleri), personel-portör muayenesi, personel-el /vücut hijyeni, personel-kılık / kıyafet ve genel düzen yönünden detaylı Hijyen, Sanitasyon ve HACCP uygunluk denetimleri gerçekleştirilmektedir.

Yapılan kontroller ve laboratuar analiz sonuçları öneriler ile birlikte bir rapor halinde sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlar ve öneriler yönetim kadrosuyla paylaşılır. Tüm bu uygulamalar sonucunda ve projenin özelliklerine göre gıda hijyeni ve gıda güvenliğine önem veren bir işletme olmanın göstergesi olarak "MANHAN Gıda Kontrol Laboratuarı" tarafından denetim yapıldığına dair bir belge de verilebilmektedir.